دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- هزینه های کنفرانس
هزینه های کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/17 | 
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی: 2700000 ریال
  • عضو هیئت علمی:  3500000 ریال
  • هر وعده غذا : 250000 ریال
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.96.36.fa
برگشت به اصل مطلب