دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/7 | 

پردیس تهران

تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان دکتر شریعتی، شماره ۵۰، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب

کد پستی: ۱۵۶۱۸۳۶۳۱۴

تلفن: ۷۷۶۳۰۰۴۰(۰۲۱)

دورنگار: ۷۷۶۰۲۹۸۸(۰۲۱)
ایمیل کنفرانس: 10igtc@khu.ac.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.77.22.fa
برگشت به اصل مطلب