دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/2 | 
  • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۴  تا ۶  بهمن ۱۳۹۶
  • محل برگزاری کنفرانس: دانشگاه  خوارزمی (پردیس تهران)
  • شروع ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده برای هر متقاضی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
  • فاصله زمانی ارسال چکیده مبسوط مقاله(حداکثر 4 صفحه): 1396/6/15  لغایت 1396/09/30
  • تاریخ اعلام نتایج بررسی مقاله‌ها: 1396/10/15
  • ثبت نام قطعی با پرداخت هزینه‌ها: 1396/10/16 تا 1396/10/25
  • لازم به ذکر است از هر نویسنده، حداکثر دو مقاله پذیرفته می‌شود
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.64.21.fa
برگشت به اصل مطلب