دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/1 | 
کمیته اجرایی
دبیر:   دکتر اسمعیل بابلیان

اعضا (به ترتیب الفبایی)

دکتر مرتضی اسمعیلی ( معاون پژوهشی دانشکده)
دکتر کیوان برنا (مدیر گروه علوم کامپیوتر)
دکتر شهنام جوادی ( ریاست دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر)
دکتر محمد رضا سالاریان
دکتر مجتبی رمضان نسب ( مدیر گروه ریاضی)
دکتر امیر حسن صنعت پور
دکتر رضا عرفی ( معاون آموزشی  دانشکده)
 
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.59.12.fa
برگشت به اصل مطلب