دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/29 | 
کمیته علمی
دبیر:   دکتر رضا عرفی ( دانشگاه خوارزمی)

اعضا (به ترتیب الفبایی)

 دکتر علیرضا اشرفی ( دبیر علمی نهمین کنفرانس نظریه گروههای  ایران )
 دکتر علیرضا جمالی (دانشگاه خوارزمی)
دکتر  بهروز خسروی ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر محمد رضا درفشه (دانشگاه تهران)
دکتر  حسین دوستی ( دانشگاه خوارزمی)
 دکتر محمد رضا رجب زاده مقدم ( دانشگاه فردوسی )
دکتر مجتبی رمضان نسب (دانشگاه خوارزمی)
دکتر  محمد رضا سالاریان ( دانشگاه خوارزمی)
دکتر  محمد شهریاری ( دانشگاه تبریز)
دکتر شیرین فولادی ( دانشگاه خوارزمی)
دکتر علیرضا عبدالهی ( دانشگاه اصفهان)
 دکتر سید حسن علوی ( دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر علیرضا مقدم فر ( دانشگاه خواجه نصیر)
 دکتر حمید موسوی ( دانشگاه تبریز)

 
نشانی مطلب در وبگاه دهمین کنفرانس نظریه گروه های ایران:
http://igtc.khu.ac.ir/find.php?item=1.58.11.fa
برگشت به اصل مطلب